Danh mục các phím tắt ứng với từng trình duyệt khác nhau


3 trình duyệt phổ biến nhất mà chúng ta vẫn thường dùng là Internet Explorer, FirefoxGoogle Chrome.  Ứng với mỗi trình duyệt sẽ có những tính năng phím tắt khác nhau mà chúng ta cần tìm hiểu. 

Internet Explorer

1. Alt = Hiện thanh menu.

2. Alt + M = Điều hướng đến trang chủ của bạn.

3. Alt + C = Xem lịch sử trình duyệt Web, Feed.

4. Ctrl + J = Xem các File tải xuống.

5. Ctrl + L = Chuyển sang một địa chỉ mới.

6. Ctrl + D = Đánh dấu một trang web vào mục yêu thích của bạn.

7. Ctrl + B = Tìm kiếm mục yêu thích hoặc các trang đã được đánh dấu của bạn.

8. Ctrl + T = Mở một tab mới.

9. F5 = Tải lại trang web đang mở hiện tại.

10. Ctrl + F4 = Thoát khỏi một tab hiện tại.

cac phim tat

Các phím tắt 

Firefox

1. Alt + D = Chuyển con trỏ lên thanh địa chỉ.

2. Alt + Homec= Trở lại trang chủ.

3. Ctrl+- = Giảm kích thước phần nội dung trong trang.

4.Ctrl++ = Phóng to kích thước phần nội dung trong trang.

5. Ctrl+S = Ghi lại trang Web đang xem.

6. Ctri+n = Tới Tab tương ứng (n là số thứ tự như 1, 2, 3...).

7. Alt+Shift+Delete = Xoá hết dữ liệu cá nhân đã dùng trên Firefox.

8. Ctrl+N= Mở cửa sổ Firefox mới.

9. Alt + < = Quay về trang trước.

10. Ctrl+F4 = Đóng Tab hiện thời.

Google Chrome

1. Ctrl++= Phóng to cỡ chữ.

2. Ctrl+-= Thu nhỏ cỡ chữ.

3. Ctrl+0 = Quay về cỡ chữ chuẩn ban đầu.

4. Ctril+U = Kiểm tra nguồn của trang Web.

5. Ctrl+F5 = Reload lại trang Web nhanh hơn.

6. Ctrl+H = Xem lại lịch sử truy cập.

7. Ctrl+Tab = Chuyển qua Tab tiếp sau.

8. Ctrl+T = Mở một Tab mới.

9. Ctrl+P = In trang web đang truy cập.

10. Alt+Home = Mở trang chủ.


Like Topit.vn
Tin mới
 
Tin liên quan
 
Bài xem nhiều
 
Tiêu điểm