Top 5 AI giúp các content sáng tạo nội dung

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống, trong đó có lĩnh vực sáng tạo nội dung. Các công cụ AI giúp các content creator cải thiện năng suất, chất lượng và hiệu quả trong công việc của mình. Dưới đây là top 5 AI giúp các content sáng tạo nội dung mới nhất 2023. 

1. ChatGPT

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được phát triển bởi OpenAI. Nó có thể tạo ra các định dạng văn bản sáng tạo khác nhau, bao gồm thơ, mã, kịch bản, tác phẩm âm nhạc, email, thư, v.v. ChatGPT có thể được sử dụng để tạo ra các bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, nội dung quảng cáo, v.v.

2. Bing Chat

Bing Chat là một công cụ AI được phát triển bởi Microsoft. Nó có thể tạo ra các cuộc trò chuyện tự nhiên với người dùng. Bing Chat có thể được sử dụng để tạo ra các chatbot cho các trang web, ứng dụng, v.v.

3. Google Bard AI

Google Bard AI là một mô hình ngôn ngữ lớn được phát triển bởi Google AI. Nó có thể tạo ra các định dạng văn bản sáng tạo khác nhau, bao gồm thơ, mã, kịch bản, tác phẩm âm nhạc, email, thư, v.v. Google Bard AI có thể được sử dụng để tạo ra các bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, nội dung quảng cáo, v.v.

3 AI sản xuất nội dung lớn nhất ở thời điểm hiện tại

4. Notion

Notion là một ứng dụng ghi chú và quản lý công việc được phát triển bởi Notion Labs. Nó có thể được sử dụng để tạo ra các nội dung khác nhau, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, v.v. Notion có thể được sử dụng để tạo ra các bài viết blog, bài đăng trên mạng xã hội, nội dung quảng cáo, v.v.

5. Pictory

Pictory là một công cụ AI được phát triển bởi Pictory. Nó có thể tạo ra các video từ văn bản và hình ảnh. Pictory có thể được sử dụng để tạo ra các video quảng cáo, video giới thiệu sản phẩm, video hướng dẫn, v.v.

Các công cụ AI giúp các content creator tiết kiệm thời gian và công sức trong việc sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, các content creator cần lưu ý rằng các công cụ AI chỉ là một công cụ hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn sự sáng tạo của con người. Các content creator cần kết hợp sử dụng các công cụ AI với kỹ năng và kinh nghiệm của mình để tạo ra những nội dung chất lượng và hiệu quả.

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng các công cụ AI để sáng tạo nội dung:

  • Xác định rõ mục tiêu và đối tượng của nội dung.
  • Chuẩn bị dữ liệu đầu vào chất lượng cho công cụ AI.
  • Kiểm tra và chỉnh sửa nội dung sau khi được tạo bởi công cụ AI.
  • Kết hợp sử dụng các công cụ AI với kỹ năng và kinh nghiệm của mình. 
Like Topit.vn
Tin mới
 
Tin liên quan
 
Tiêu điểm