Kỹ thuật lập bản đồ gen ngô đã thành công

Các bộ gen hoàn chỉnh của ngô đã được sắp xếp nhưng kích thước và độ phức tạp của nó là một thách thức cho các nhà nghiên cứu, họ đang tìm cách xác định những gen cụ thể chịu trách nhiệm đối với các tính trạng. Các nhà nghiên cứu đã xác lập thành công bản đồ gen của loại thực vật này.

xac dinh vi tri gen di truyen

Xác định vị trí gen và di truyền ở thực vật

Sao chép vị trí là một kỹ thuật lập bản đồ gen di truyền được sử dụng để xác định vị trí của các đặc điểm tính trạng cụ thể của gen. Chẳng hạn như các gen gây bệnh hoặc đột biến trong hệ gen. Rất đơn giản, kỹ thuật dựa trên bản đồ gen này liên quan đến các cá thể đột biến với việc xác định các gen khác biệt và kiểm tra các gen để khoanh vùng khu vực gen đột biến trong hệ gen. Bằng cách xác định các dấu hiệu di truyền được liên kết đến các đặc điểm, khu vực gen chính xác hơn trên một nhiễm sắc cho đến khi các gen được xác định.

Ở thực vật, các phương pháp sao chép vị trí đã được sử dụng trong các nghiên cứu về sinh vật mẫu như cây lúa và cây Arabidopsis, cung cấp những hiểu biết về di truyền thực vật. Hiện nay, các nhà khoa học đã áp dụng trên các loài thực vật có bộ gen lớn hơn nhiều chẳng hạn như ngô. Phương pháp này được ứng dụng trong khoa học thực vật.

Bây giờ, với trình tự hoàn chỉnh của bộ gen ngô đã có, sao chép vị trí có thể được sử dụng để xác định các gen chịu trách nhiệm về những đặc điểm gây ra bởi đột biến cũng như sự thay đổi về di truyền tự nhiên.

Phương pháp sao chép vị trí hiên nay được áp dụng trên bất kỳ loài thực vật nào. Xác định được các gen đột biến, gen bệnh để áp dụng trong việc trị bệnh đối với tính trạng gây bệnh và tác động gây đột biến đối với tính trạng tốt của gen ở thực vật.

Hơn nữa, phương pháp sao chép vị trí gen này góp phần vào xây dựng thành công bản đồ gen hỗ trợ cho việc tìm hiểu biểu hiện của các bệnh của con người như bệnh Huntington và xơ nang.

Like Topit.vn
Tin mới
 
Tin liên quan
 
Bài xem nhiều
 
Tiêu điểm