Phần mềm Microsoft .NET Framework 1.1

Mục: Đào tạo & giáo dục
Sản xuất:
Ngày 04/01/2013
Loại: PM Miễn phí
Nguồn download123
Tải: 373
Phần mềm Microsoft .NET Framework 1.1 hầu hết thời gian bạn có thể sử dụng phiên bản mới nhất của các.NET Framework để chạy các ứng dụng được tạo ra bằng cách sử dụng phiên bản trước của các Microsoft.NET Framework 1.1. Các.NET Framework 4 không tự động cuộn phía trước trở lên các ứng dụng. Ứng dụng cũ hơn yêu cầu khuôn khổ họ nhắm mục tiêu được cài đặt trừ khi các nhà phát triển cung cấp một tập tin cấu hình để chuyển hướng chương trình chạy.NET Framework 4.

Trước khi download Framework 1.1 cài đặt một phiên bản phát hành của các.NET Framework, bạn phải loại bỏ bất kỳ phiên bản beta trên đó phiên bản phát hành này dựa. Nếu bạn không làm điều này, tiến trình cài đặt của bản phát hành của các.NET Framework sẽ thất bại. Bạn có thể gỡ bỏ phiên bản beta của các. Microsoft.NET Framework 1.1 bằng cách sử dụng các Thêm hoặc loại bỏ chương trình công cụ trong bảng điều khiển. Đây là một bước đầu tiên tốt để thử nếu tiến trình cài đặt của các.DOTNET 1.1 không thành công từ Microsoft Update Web site và bạn cần phải gỡ rối các vấn đề.

Tất cả các thay đổi phá vỡ được biết đến trong Microsoft .NET Framework 1.1 đã được xem xét chi tiết. Thay đổi vi phạm đã được thực hiện đối với một số lý do, bao gồm các tiêu chuẩn tuân thủ, thông tin phản hồi của khách hàng, và tính đúng đắn. Chúng tôi đã cố gắng để được đầy đủ tài liệu thay đổi trong các tập tin đính kèm, nhưng hãy tin rằng nhiều người trong số những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng rất ít. Opencard khuôn khổ. Một ví dụ của một số các loại thay đổi thời gian chạy sau:

- Các tiêu chuẩn tuân theo: Thẻ ISO trong System.Globalization cho Kyrgyzstan đã được cập nhật từ KZ để KG.

- Phản hồi từ khách hàng: Các mô hình ASP.NET dự án đã được thay đổi để đáp ứng với phản hồi của khách hàng.

- Độ chính xác: Floating điểm chính xác được tăng lên trong một số trường hợp nhất định. Đây là cái gì đã được ghi chép trong các đặc điểm kỹ thuật CLI


Lợi ích của việc có các.NET Framework cài đặt:

Dễ dàng cài đặt các ứng dụng thương mại: Nhiều ứng dụng thương mại từ Microsoft và từ các bên thứ ba dựa trên các.NET Framework để hỗ trợ các chức năng cốt lõi của họ. Nếu bạn có các.NET Framework cài đặt, các ứng dụng này dễ dàng hơn để cài đặt. Một số ứng dụng phụ thuộc vào các.NET Framework đã hỗ trợ bao gồm:
-Microsoft Security Essentials
-Intuit QuickBooks
-HP Image Zone
-Streamload
-PayPal
-Cá mú

phan mem framework
Phần mềm Microsoft .NET Framework 1.1

Bản Cập Nhật dễ dàng hơn: Sau khi download Framework 1.1 về máy,các.NET Framework đã được cài đặt, nó được cập nhật tự động dịch vụ Microsoft Update. Nếu bạn nhận được Cập nhật tự động thông qua bảng điều khiển, bất kỳ phiên bản của các. Dot Net Framework 1.1 được cài đặt trên máy tính sẽ luôn luôn được Cập Nhật với bản service pack mới nhất. Tải Microsoft.NET Framework 1.1 miễn phí.

Hiện tại có 5 Phiên bản phát hành của các.NET Framework:

-Các.NET Framework 4.0
-Các.NET Framework 3.5
Service Pack 1 (SP1) là service pack mới nhất.
-Các.NET Framework 3.0
Service Pack 2 (SP2) là service pack mới nhất.
-Các.NET Framework 1.1
Service Pack 2 (SP2) là service pack mới nhất.
-Các.NET Framework 1.1
Service Pack 1 (SP1) là service pack mới nhất.
-Các.NET Framework 1.0
Service Pack 3 (SP3) là service pack mới nhất.

Bạn có thể download Net framework để có một vài phiên bản của các .NET Framework cài đặt trên máy tính của bạn. Mỗi phiên bản của các .NET Framework có thể cùng tồn tại với các phiên bản khác trên máy tính.

Hướng dẫn cài đặt Microsoft .NET Framework 1.1 để chạy phần mềm :

Download framework trong danh mục download của topit.vn về máy và cài đặt Microsoft .Net Frame work sẽ bổ sung vào hệ thống của bạn những thư viện và những xác lập cần thiết hỗ trợ cho những phần mềm được phát triển trên nền Microsoft .Net Framework có thể họat động. Những năm gần đây rất nhiều phần mềm và hệ thống phần mềm được viết trên nền Framework. Phần mềm của chúng tôi được phát triển trên Microsoft .Net Framework 1.1, vì vậy bạn cần cài đặt Microsoft .Net Frame work 1.1 để có thể sử dụng chương trình chuyển font này.

cai dat net framework
Microsoft .NET Framework 1.1 - Phần cài đặt của Framework 1.1


Thông thường, bạn chỉ cần cài đặt Microsoft .Net Framework 1.1 nếu bạn sử dụng Windows XP. Trong Windows Vista và Windows 7 đã tích hợp sẵn, bạn không cần phải cài thêm.

Trước tiên hãy kiểm tra xem máy của bạn đã có Microsoft .Net Framework 1.1 chưa bằng cách vào Start Menu chọn Run, gõ lệnh “appwiz.cpl” và nhấn Enter. Chương trình Add/Remove Programs (đối với Windows XP) hoặc chương trình Programs and Features (đối với Windows Vista và Windows 7) sẽ xuất hiện. Hãy kiểm tra trong danh sách những chương trình đã cài đặt trong máy của bạn xem đã có Microsoft .Net Framework 1.1 chưa. Nếu đã có, bạn không cần phải cài đặt Microsoft .Net Framework 1.1.

Trong trường hợp máy bạn chưa được cài Microsoft .Net Framework 1.1 bạn có thể theo các bước sau đây:

Download Microsoft .NET Framework 1.1 tại links  Download của Topit.vn

- Khi down framework bạn đã đã có bộ cài Microsoft .Net Framework 1.1, chạy file dotnetfx.exe để bắt đầu cài đặt.

Màn hình đầu tiên sẽ xuất hiện

- Chọn Next để bắt đầu:
-Check vào "I accept the terms of the License Agreement” và click Install:
- Chờ cho chương trình cài đặt kết thúc, khi đó sẽ xuất hiện cửa sổ như sau đây:
Hãy chọn Finish để kết thúc. Đến lúc này hệ thống của bạn đã được bổ sung Microsoft .NET Framework 1.1. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách như đã hướng dẫn ở trên đây.
Like Topit.vn
Tin mới
 
Tin liên quan
 
Top download