Barcode Generator & Overprinter - Tạo và in mã vạch

Mục: Doanh nghiệp & Văn phòng
Sản xuất: unknows
Ngày 11/11/2011
Loại: chưa xác định
Nguồn chưa xác định
Tải: 12

Bạn có cần in mã vạch cho doanh nghiệp nhỏ của mình? Chương trình này cung cấp một cách đơn giản để tạo ra chúng mà không cần bất kỳ phần cứng đặc biệt. Chỉ cần chạy Barcode Generator & Overprinter, nhập vào dữ liệu mã vạch của bạn, và chọn các loại mã vạch bạn cần in – chương trình sẽ thực hiện nốt phần việc còn lại. Bạn có thể in mã vạch trên giấy, xuất mã vạch trong các định dạng đồ họa (để nhập vào máy tính cho việc xuất bản, xử lý văn bản, hoặc các phần mềm các), hoặc dán chúng vào các chương trình khác.
Like Topit.vn
Tin mới
 
Tin liên quan
 
Top download